Fotowoltaika dla rolnika

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego? Chcesz uzyskać energetyczną niezależność od cen prądu? Instalacje fotowoltaiczne to sposób na stworzenie małej elektrowni, działającej na potrzeby Twoje gospodarstwa.

 

Przy projektowaniu instalacji starannie wyliczamy ilość potrzebnej energii elektrycznej, a następnie przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt.

Ewentualne nadwyżki prądu możesz także sprzedawać dostawcom po atrakcyjnych cenach skupu. Fotowoltaika to inwestycja, która zwróci się w krótkim czasie.

 

W gospodarstwach rolnych w zależności od indywidualnych potrzeb proponujemy od 3 do 10 kWp, oczywiście w większych gospodarstwach, m.in. kurnikach, będziemy proponowali instalacje od 10 do 40 kWp.

Twoje gospodarstwo przez długie lata będzie niezależne od wzrostu cen energii.

Wyzwania dotyczące rosnących kosztów energii i konieczności ochrony środowiska skłaniają różne sektory gospodarki do poszukiwania zrównoważonych rozwiązań. Wśród nich branża związana z uprawą roli i hodowlą zwierząt wyróżnia się dzięki adaptacji innowacyjnych technologii. Tutaj szczególnie instalacje fotowoltaiczne dla rolników stają się synonimem ekonomicznych oraz ekologicznych korzyści. Dzięki takim systemom właściciele gospodarstw mogą cieszyć się nie tylko znaczącymi oszczędnościami, ale również zapewnić sobie długoterminową stabilność energetyczną, otwierając tym samym nowe możliwości w zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Zyski dla środowiska i portfela

Inwestując w rozwiązania takie jak fotowoltaika dla rolnika, właściciele gospodarstw zyskują niezależność energetyczną, a to przekłada się na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem obiektu. Korzystając z bezpłatnego prądu słonecznego, nie tylko można zminimalizować rachunki za elektryczność, ale również przyczynić się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Dodatkowo dostępne programy wsparcia finansowego i ulgi podatkowe sprawiają, że inwestycja w instalacje zielonej energii staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Optymalne umiejscowienie instalacji fotowoltaicznych dla rolników

Duże powierzchnie, jakimi dysponują gospodarstwa rolne, predestynują je do wykorzystania prądu z instalacji fotowoltaicznej. Dachy budynków gospodarczych czy nawet nieużytki mogą zostać przekształcone w efektywne elektrownie słoneczne. Innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiają montaż paneli w różnorodnych lokalizacjach, nie zakłócając przy tym codziennej pracy. Rozszerza to horyzonty w eksploracji potencjału odnawialnych źródeł energii.

Jakie mogą być motywacje do inwestycji?

Decyzja o adaptacji instalacji fotowoltaicznych stanowi sposób na zapewnienie sobie zrównoważonej przyszłości. Jest to również strategiczna inwestycja pozwalająca wprowadzić gospodarstwo w nową erę agrobiznesu. Wykorzystując tak zwaną zieloną energię, właściciele obiektów rolnych mogą zasilać niezbędne maszyny i urządzenia, zwiększając swoją efektywność. Stabilne dostawy prądu, niezależne od zewnętrznych dostawców i zmian cen, dają możliwość pewnego planowania przyszłych inwestycji.

BESTSELLERY W NASZEJ OFERCIE

Jeszcze ciekawiej wyglądają większe instalacje do 50kWp.

Warto zwrócić szczególną uwagę na instalacje z magazynem energii dofinansowaną w nowym naborze ARMiR uruchamianym od grudnia 2023r.

Podane ceny obowiązują w promieniu 60km od Łodzi

Odnośnie dostępnych obecnie programów dofinansowania warto zwrócić uwagę na :

 

1) ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

 

Nie tylko rolnik rozliczający się na zasadzie czynnego VAT-u, ale także rolnik ryczałtowy może uzyskać odliczenie kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną od podatku rolnego.

 

Rolnik może odliczyć 25 proc. podatku rolnego od wartości zakupionej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej - co istotne tylko podatku od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.

 

Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są właściwie takie same, zarówno dla rolnika ryczałtowego, jak i tego rozliczającego się na zasadzie czynnego VAT-u. Jedna ze znaczących różnic polega na tym, że rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od montażu fotowoltaicznej instalacji.

 

Energia elektryczna pozyskania np. z mikroinstalacji fotowoltaicznej musi być użyta tylko i wyłącznie do produkcji rolnej np. do oświetlenia obory lub chlewu, czy też zasilania urządzeń np., wentylatorów, dzięki którym odbywa się produkcja rolna, itd. Oznacza to, że wykorzystanie tak wytworzonej energii nie może być użyte w celach prywatnych do zasilenia instalacji elektrycznej np. domu rolnika.

 

Jeżeli więc rolnik decyduje się na skorzystania z ulgi inwestycyjnej z konkretnej inwestycji nie może też jednocześnie wystąpić o jej dofinansowanie np. z programu „Mój Prąd”, czy programu „Agroenergia”. Wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej w przypadku tej ulgi nie mogą być jednocześnie sfinansowane np. preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych, także tych z Unii Europejskiej. 

 

2) AGROENERGIA

 

Od 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, w ramach której rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. do instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie - poinformował 28/09/2021 minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

 

W pierwszej części dofinansowanie będzie można pozyskać na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, czyli nieprzekraczającej ustawowego progu dla mikroinstalacji, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

 

Dofinansowanie zostanie przyznane osobom prawnym będącym właścicielami lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, jeśli prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych w okresie co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania.

 

Rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych, małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii.

 

W formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię o mocy 10-30 kW (maksymalnie 15 tys. zł), a także do 13 proc. w przypadku większych instalacji o mocy 30-50 kW – jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

 

Dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele PV, pompy ciepła i magazyny energii.

 

Szczegółowe zapisy podawane są zawsze w regulaminie każdego naboru wniosków ogłaszanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.