Dla rolników

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego? Chcesz uzyskać energetyczną niezależność od cen prądu? Instalacje fotowoltaiczne to sposób na stworzenie małej elektrowni, działającej na potrzeby Twoje gospodarstwa.

 

Przy projektowaniu instalacji starannie wyliczamy ilość potrzebnej energii elektrycznej, a następnie przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt.

Ewentualne nadwyżki prądu możesz także sprzedawać dostawcom po atrakcyjnych cenach skupu. Fotowoltaika to inwestycja, która zwróci się w krótkim czasie.

 

W gospodarstwach rolnych w zależności od indywidualnych potrzeb proponujemy od 3 do 10 kWp, oczywiście w większych gospodarstwach, m.in. kurnikach, będziemy proponowali instalacje od 10 do 40 kWp.

 

Twoje gospodarstwo przez długie lata będzie niezależne od wzrostu cen energii.

 

Odnośnie dostępnych obecnie programów dofinansowania warto zwrócić uwagę na :

 

1) ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

 

Nie tylko rolnik rozliczający się na zasadzie czynnego VAT-u, ale także rolnik ryczałtowy może uzyskać odliczenie kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną od podatku rolnego.

 

Rolnik może odliczyć 25 proc. podatku rolnego od wartości zakupionej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej - co istotne tylko podatku od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.

 

Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są właściwie takie same, zarówno dla rolnika ryczałtowego, jak i tego rozliczającego się na zasadzie czynnego VAT-u. Jedna ze znaczących różnic polega na tym, że rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od montażu fotowoltaicznej instalacji.

 

Energia elektryczna pozyskania np. z mikroinstalacji fotowoltaicznej musi być użyta tylko i wyłącznie do produkcji rolnej np. do oświetlenia obory lub chlewu, czy też zasilania urządzeń np., wentylatorów, dzięki którym odbywa się produkcja rolna, itd. Oznacza to, że wykorzystanie tak wytworzonej energii nie może być użyte w celach prywatnych do zasilenia instalacji elektrycznej np. domu rolnika.

 

Jeżeli więc rolnik decyduje się na skorzystania z ulgi inwestycyjnej z konkretnej inwestycji nie może też jednocześnie wystąpić o jej dofinansowanie np. z programu „Mój Prąd”, czy programu „Agroenergia”. Wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej w przypadku tej ulgi nie mogą być jednocześnie sfinansowane np. preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych, także tych z Unii Europejskiej. 

 

2) AGROENERGIA

 

Jest to program dedykowany dla rolników posiadających od 5ha do 300ha i myślących o większych instalacjach o mocy od 50 kWp do 1 MWp. Kolejne kryteria to zamieszkanie przez co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także prowadzenie przez ten okres gospodarstwa.

 

Budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł może zostać rozdysponowane w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.

 

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt, natomiast pożyczka – w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł – mogła pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Nie ma przy tym możliwości umorzenia części pożyczki.

 

Wysokość pożyczki przyznawanej na maksymalnie 15 lat została ustalona na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

 

Szczegółowe zapisy podawane są zawsze w regulaminie każdego naboru wniosków ogłaszanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

BESTSELLERY W NASZEJ OFERCIE

Podane ceny obowiązują w promieniu 60km od Łodzi

Stawki promocyjne aktualne na 14/01/2021r.

Jesteśmy częścią grupy Quriers