Z kim rozmawiać o fotowoltaice - certyfikowany instalator OZE

« wróć
Z kim rozmawiać o fotowoltaice - certyfikowany instalator OZE
Rozmawiaj z  certyfikowanym Instalatorem, nie sprzedawcą.

 

Myśląc o inwestycji na długie lata i uniezależnieniu się od cen prądu warto, aby instalacja fotowoltaiczna, jej moc i elementy były dobrane przez odpowiedniego specjalistę, a nie handlowca, któremu zależy zazwyczaj na masowej sprzedaży. W takim wypadku często zdarza się, że osoba która stara się coś sprzedać nie zna się na tym, a jedynie ma wyuczone scenariusze rozmów. Poza tym dobrze, aby inwestor przed podjęciem decyzji zakupowej traktowany był indywidualnie - jako jedyny, a nie jeden z wielu.

 

Ta zasada przyświeca firmie Energiasłońca, gdzie każda instalacja dobierana jest i zatwierdzana przez certyfikowanego instalatora OZE systemów fotowoltaicznych. 

 

Dlaczego jest to tak ważne - kim jest instalator OZE ?

 

opis zawodu

Instalatorzy paneli fotowoltaicznych PV odpowiadają za montaż urządzeń, wykonywanie instalacji do wytwarzania energii ze światła słonecznego oraz ich konserwację i serwis w czasie eksploatacji. Zadania instalatora można podzielić na :
 - organizacyjne (przygotowanie i zabezpieczanie miejsca montażu przed zagrożeniami i wypadkami, przygotowanie sprzętu montażowego),
- montażowe (obejmujące dobór narzędzi, materiałów i sprzętu; wykonanie montażu, bieżący nadzór i kontrolę prac, programowanie sterowników i urządzeń nadzoru, uruchomienie urządzeń),
- eksploatacyjne (kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki, diagnozowanie usterek, konserwowanie, demontaż oraz naprawa systemów OZE),
- doradcze (przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, ich programowania oraz odczytu zdarzeń alarmowych).

 

środowisko pracy

Miejscem pracy instalatora PV są dachy i elewacje budynków mieszkalnych, przemysłowych, magazynów, czy grunty na otwartych przestrzeniach. Wykonywanie zadań wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem zasad BHP dla danego środowiska pracy. Montaż PV może odbywać się często na wysokości, co wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień. W trakcie wykonywania pracy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. wysoka temperatura podłoża na dachach, zbytnie nasłonecznienie, czy śliskie i nierówne podłoże. Praca instalatora wymaga często asekuracji ze strony innych członków zespołu.

 

wykształcenie i uprawnienia niezbędne do pracy w zawodzie

Instalator PV powinien posiadać wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym lub elektrycznym uzupełnione kursami w zakresie instalowania urządzeń związanych z OZE tj. urządzeń elektrycznych lub sanitarnych, grzewczych, chłodniczych, czy mechanicznych. W przypadku pracy samodzielnej wskazane jest posiadanie Certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Pracownik z brakiem odpowiedniego doświadczenia powinien pracować pod nadzorem przełożonego.