O energii odnawialnej słów kilka

« wróć

Odnawialne źródła energii, to obecnie jedne z najszybciej rozwijających się sposobów pozyskiwania energii. Wszystkim z pewnością znane jest to, dlaczego energia powstająca właśnie z tych surowców jest określana odnawialną. Nazwa wynika z tego, że właśnie te opisane niżej źródła w krótkim czasie ulegają odrestaurowaniu, a ich wykorzystywanie związane jest z długotrwałym deficytem. Nie da się ukryć, że najbardziej obfitym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Wykorzystuje się ją bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem fotoogniw, zespolonych w panele fotowoltaiczne oraz do tworzenia energii cieplnej za pomocą kolektorów słonecznych. Są to najbardziej rozpowszechnione metody, ale nie jedyne.

Co jeszcze jest zaliczane do źródeł energii odnawialnej?

Energia odnawialna- Energia słońca
Pinterest.com

Jak zaznaczyliśmy wyżej, energia odnawialna nie pochodzi jedynie z energii słonecznej. Ponownemu odnowieniu podlega także energia wiatru, ciepła ziemi, biomasa, biopaliwo, a także energia geotermalna. Coraz intensywniej wykorzystuje się także energię grawitacyjną wody. W ubiegłym, 2014 roku, hydroenergetyka była odpowiedzialna za aż 69% produkcji energii z odnawialnych źródeł. 

Kolejny, dość kontrowersyjny przykład, stanowi energia jądrowa. Zdania na temat zaliczenia  energii wydzielanej podczas przemian jądrowych, są jednak podzielone. Między innymi Międzynarodowa Agencja Energii i Unia Europejska nie określają energii jądrowej jako jednej z przedstawicielek odnawialnych źródeł, podczas gdy na przykład Amerykański Instytut Naftowy, zdecydowanie tak.

Energia odnawialna także w Polsce

Energia odnawialna - siła wiatru - Energia słońca
Pinterest.com

Do końca XX wieku wytwarzanie energii odnawialnej było bardzo czasochłonne i kosztowne. Koszt wytworzenia bardzo często znacznie przekraczał wartość spalania paliw kopalnych. Na początku obecnego stulecia, na szczęście, bardzo wiele się zmieniło. Dzięki znacznemu przyspieszeniu w rozwoju technologii, a w tym maszyn produkcyjnych, koszt produkcji energii z odnawialnych źródeł znacznie się zredukował.

W Polsce, w 2011 roku, powstała uchwała dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii – OZE, a rok później ogłoszono już trzecią wersję ustawy prawa OZE. Ma ona na celu wyjście naprzeciw przepisom unijnym dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii i obliguje nasze państwo do większego wsparcia tej gałęzi „zielonego przemysłu”. Dodatkowo, w listopadzie 2012 roku w Sejmie zostało przeprowadzone wysłuchanie obywatelskie odnośnie wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące OZE. Udział wzięli między innymi parlamentarzyści, eksperci i przedsiębiorcy związani z sektorem dotyczącym wspomnianej uchwały.

Prace nad ostateczną wersją ustawy OZE prowadzone były od połowy 2013 roku. Dzięki podpisanej przez prezydenta Komorowskiego ustawie, od stycznia 2016 roku pojawiają się nowe, korzystniejsze regulacje prawne dotyczące OZE. Między innymi dzięki nim oraz zwiększającej się świadomości ekologicznej i ekonomicznej Polaków, mają szansę realizacji prognozy na to, że już w 2020 roku możemy uzyskać około 20% udziału energii odnawialnej w całej produkcji energii w Polsce. Co m.in. zmniejszy nasze uzależnienie od importowanych z Rosji paliw kopalnych – ropy i gazu, a fundusze na nie przeznaczone pozostaną w kraju.Jesteśmy częścią grupy Quriers