Instrukcja wypełnienia wniosku Mój Prąd 5.0

« wróć
Instrukcja wypełnienia wniosku Mój Prąd 5.0

Wniosek można wypełnić wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - Generator wniosków o dofinansowanie (gwd.nfosigw.gov.pl)

 

1. W pierwszym kroku należy się zalogować - za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub e-Dowodu

 

2. W górnym oknie wybieramy nowy wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych

 

3. Z listy wybieralnej poniżej ustawiamy i zapisujemy:

Dziedzina - MÓJ PRĄD

Program Priorytetowy - 4.3.1. Mój Prąd Część 1

Nabór - 4.3. Mój Prąd Część 1

Konkurs - 12/NC/OA/4.3/2023/cz.1 Mój Prąd 2021-2023 V nabór 2023

Państwowa Jednostka Budżetowa - Nie

Typ wniosku - Wniosek o dotację

 

4. W następnym kroku oznaczamy oświadczenie o niekaralności, po czym pojawią się kolejne dane do uzupełnienia.

 

5. Następnie wybieramy, w której grupie Beneficjentów Programu jesteśmy, czyli czy już korzystaliśmy z programu i inwestujemy w dodatkowe elementy, czy jesteśmy nowym Prosumentem.

 

6. Kolejny krok to wybór rodzaju wniosku o dofinansowanie. Do wyboru są następujące opcje:

  • Wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej i elementów dodatkowych
  • Wniosek o rozszerzenie dofinansowania dla elementów dodatkowych
    • Rozszerzenie dotyczy wniosku z naboru IV
    • Rozszerzenie dotyczy wniosku z naboru V

 

7. Następne 2 kroki to dane samego Wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer konta, pesel) oraz samej instalacji (koszt z faktury, numer PPE)

 

8. Ewentualne dodatkowe elementy instalacji (np. magazyn energii) należy wybrać w kolejnym kroku - Dodatkowy Zakres 

 

9. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku na tym etapie pojawi się wartość prognozowanego dofinansowania od 6 000 zł do 58 000 zł

Pamiętać należy że maksymalna intensywność dofinansowania to do 50% poniesionych kosztów brutto.

 

10. Na koniec zostaną do przeczytania oświadczenia oraz umowa i załączniki do zatwierdzenia

 

 

Jeśli któryś z Naszych Klientów potrzebować będzie wsparcia to pomożemy oczywiście w wypełnieniu wniosku w biurze przy ul. Bulwarowej 20