Instalacje wschód-zachód, czyli nie tylko na południe

« wróć
Instalacje wschód-zachód, czyli nie tylko na południe

W Polsce najbardziej optymalne jest ustawienie paneli fotowoltaicznych na południe przy ich nachyleniu około 35 stopni. Jednak nie nie zawsze jest taka możliwość, ponieważ często musimy dopasować się do dachu istniejącego budynku lub ograniczeń naszej działki. Przedstawiona tabela pokazuje procent promieniowania słonecznego docierającego na powierzchnię paneli w zależności od kąta ich ustawienia (oś pionowa) oraz azymutu (oś pozioma).

 

Widać, że instalacja może być wydajna również przy innym układzie. 

 

W EnergiaSłońca.pl razem z ofertą otrzymasz projekt swojej instalacji, który przedstawia ile energii wyprodukuje twoja instalacja przy uwzględnieniu zarówno kierunku ułożenia paneli jak i pozostałych ograniczeń tj. zacienienie.

Instalacje wschód-zachód, czyli nie tylko na południe
Instalacje wschód-zachód, czyli nie tylko na południe