Farmy fotowoltaiczne - jak wygląda inwestycja

« wróć
Farmy fotowoltaiczne - jak wygląda inwestycja

W Polsce największą popularnością cieszą się mikroinstalacje czyli instalacje fotowoltaiczne o mocy nie przekraczającej 50 kWp. Ich montaż jest stosunkowo prosty i szybki, ale przede wszystkim nie wymaga pozwolenia na budowę.

W przypadku farmy fotowoltaicznej mamy do czynienia z instalacjami o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów

 

Jakie są najważniejsze elementy składające się na proces inwestycyjny ?

Czy zysk z takiej inwestycji może faktycznie wynosić nawet 10% rocznie ?

 

Co będzie potrzebne do tego typu inwestycji :

 

1) Odpowiednia działka 

Usytuowanie inwestycji jest w tym wypadku najbardziej istotne. Potrzebny będzie płaski teren, na gruncie klasy IV lub niższej z dostępem w niedalekiej odległości do sieci niskiego lub średniego napięcia. Od jego typu zależeć będzie moc instalacji, jaką będziemy mogli do niej podłączyć. Idealnie nadawać się będą nieużytki rolne, niezacienione przez budynki i drzewa, do 200m od linii energetycznej średniego napięcia. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW razem z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha terenu.

 

2) Dokumenty

  • pozwolenie na budowę
  • uzyskanie warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego
  • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • uzyskanie decyzji środowiskowej
  • inne decyzje administracyjne

 

3) Budowa farmy

Jeśli starostwo powiatowe nie zgłosiło sprzeciwu do robót, gmina zezwoliła na umiejscowienie instalacji i niema sprzeciwu lokalnej społeczności można przystąpić do "budowy" elektrowni. W tym wypadku przy odpowiednim zaplanowaniu i zgraniu poszczególnych etapów prac możliwe jest stworzenie elektrowni o mocy MW w około miesiąc czasu.

4) Koncesja

Posiadając tytuł prawny do gruntu i warunki przyłączenia należy złożyć wniosek z ponad 20 załącznikami o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego, które wydawane jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Szczegółowe warunki zawarte są w ustawie Prawo energetyczne

Po jej otrzymaniu, rejestracji na giełdzie TGE (Towarowa Giełda Energii) oraz uruchomieniu i odbiorze przez firmę energetyczną, elektrownia zacznie działać.

 

OFERUJEMY BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH „POD KLUCZ”.
W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji Inwestycji.

ETAP 1


KONCEPCJA I ANALIZA EKONOMICZNA:
Projekt koncepcyjny
Symulacja produkcji
Analiza ekonomiczna planowanej inwestycji

ETAP 2


UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW FORMALNO – PRAWNYCH:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o warunkach zabudowy
Warunki przyłączenia do sieci

ETAP 3


Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę

ETAP 4


Projekt wykonawczy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej „pod klucz”
Przeprowadzenie procedur odbiorowych elektrowni z Zakładem Energetycznym
Uzyskanie koncesji URE na produkcję energii elektrycznej
Doradztwo i podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

ETAP 5


obsługa zdalna i serwis