Zielona energia - PROW z ARMiR - 150 tysięcy wsparcia dla gospodarstw rolnych

« wróć
Zielona energia - PROW z ARMiR - 150 tysięcy wsparcia dla gospodarstw rolnych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

 

Wsparcie może obejmować m.in. :

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;

  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;

  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;

 

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo

  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

 

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-zielona-energia