Ulga termomodernizacyjna

« wróć

Odliczenia należy dokonywać w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28), za rok  w którym poniesiono wydatki.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w dochodzie w danym roku, podlega odliczeniu w latach kolejnych, nie dłużej niż w ciągu 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeżeli podatnik składa dwa zeznania np. PIT-37 i PIT-28 może dokonać odliczenia w dowolnej proporcji w obydwu zeznaniach.

Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania dostawy lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT.

Odliczenia dokonujemy od podstawy obliczenia podatku w danym roku podatkowym.

 

W przypadku inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 roku odliczenie również przysługuje, jeśli zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018, jednak nie później niż w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2019, do dnia w którym upływa okres kolejnych 3 lat., licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jesteśmy częścią grupy Quriers