Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na starych zasadach

« wróć
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na starych zasadach

Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat. Natomiast ci prosumenci, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 r. przejdą na system net-billingu - jednocześnie będą sprzedawać nadwyżki energii do sieci ale również płacić za pobraną energię jak wszyscy odbiorcy prądu - informuje MKiŚ.

 

Co jednak z prosumentami, którzy będą chcieli rozbudować instalację po tym terminie ?

 

Wprowadzając zmiany w instalacji fotowoltaicznej należy pamiętać, że powinniśmy zrobić zgłoszenie o rozbudowie instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci.

 

Zgodnie z art. 20 pkt. 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci OSD ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1.000 zł.

 

Jak poinformowali nas operatorzy sieci dystrybucyjnej, gdy zwiększenie mocy mikroinstalacji nie powoduje przekroczenia przez nią aktualnej mocy przyłączeniowej punktu poboru energii, a także nie rodzi konieczności przebudowy przyłącza, prosument musi jedynie poinformować dystrybutora o fakcie zwiększenia mocy swojej mikroinstalacji. Robi to poprzez złożenie wniosku o aktualizacji danych technicznych istniejącej mikroinstalacji. W zgłoszeniu należy wykazać wszystkie parametry techniczne mikroinstalacji aktualne na dzień składania zgłoszenia." - informuje portal wysokienapiecie.pl

 

Więcej szczegółów w artykule Rozbudowa fotowoltaiki na starych czy nowych zasadach?