Nowy nabór dofinansowania AgroEnergia dla rolników od 01.10.2021r

« wróć
Nowy nabór dofinansowania AgroEnergia dla rolników od 01.10.2021r

Od 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, w ramach której rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. do instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie - poinformował 28/09/2021 minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

 

W pierwszej części dofinansowanie będzie można pozyskać na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, czyli nieprzekraczającej ustawowego progu dla mikroinstalacji, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

 

Dofinansowanie zostanie przyznane osobom prawnym będącym właścicielami lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, jeśli prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych w okresie co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania.

 

Rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych, małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii.

 

W formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię o mocy 10-30 kW (maksymalnie 15 tys. zł), a także do 13 proc. w przypadku większych instalacji o mocy 30-50 kW – jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

 

Dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele PV, pompy ciepła i magazyny energii.