Zbliża się koniec dofinansowania z programu "Mój Prąd"

« wróć

Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że dla umów podpisanych do końca września gwarantujemy termin realizacji umożliwiający złożenie wniosku do PGE lub innego dystrybutora energii o wymianę licznika i złożenie wniosku o dofinansowanie "Mój Prąd" w okresie trwania naboru tj. do 18/12/2020r.

 

Instalacje montowane po terminie 17/11/2020 nie dają gwarancji wymiany licznika w terminie trwania obecnego naboru dofinansowania 5000,00 pln co uniemożliwi złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Do wniosku należy przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wymagana jest m.in. kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury (lub oświadczenie o wpłacie) czy zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika razem z numerem Punktu Poboru Mocy.

Jesteśmy częścią grupy Quriers